Создавање тонско обојување

Тонско обојување е мешање на две или повеќе бои, или варијации од една боја, така што добиваме виножито ефект, што може да го додадете на нацртан предмет.

За да применете прелив:

 1. Изберете нацртан предмет:

 2. ИзбериФормат - Области избери Gradient како исполни вид.

 3. Избери преливен стил од листата и кликни во ред

Креирај Сопствени Преливи

Можете да дефинирате сопствени преливи и измени ги постоечките, како што е снимај и вчитај листа од преливни скали.

За да креирате сопствен прелив:

 1. ИзбериФормат-Области кликниПреливитабулар.

 2. Избери преливна скала од листа каде што може да го користите како основно обојување и кликни додај

 3. Внеси име за преливот во текстуалното поле и кликни во ред

  Името се појавува на крајот на листата од преливи и избрана е за уредување.

 4. Постави ги својствата на преливот и кликниУредиза да го снимиш преливот.

 5. Кликнете Во ред.

Употреба на преливи и проѕирност

Можете да ги золемите својствата на преливите како и проѕирноста на цртежите само со покажувачот.

За да го зголемиш преливот на нацртаниот предмет:

 1. Избери нацртан предмет со прелив што сакате гао го измените.

 2. ИзбериФормат-Области кликниПреливитабулар.

 3. Прилагодете ги вредностите за градиент за да одговара на вашите потреби и кликнете Во ред.

Tip Icon

За да се зголеми проѕирноста на цртеж, изберете го и кликнете Формат - Област и кликнете на Проѕирност


Please support us!