Размена на бои

Можеш да замениш бои во битмапи со алатката Пипета

Повеќе од четири бои може да бидат заменети од еднаш.

Можеш исто така да го употребиш Проѕирносткако опција да ги замениш проѕирните делови на слика со боја.

Слично на тоа може и Пипетатаза да ја направите вашата слика проѕирна.

За да замените бои со Пипетата треба:

Осигурај се дека сликата што ја користите е битмапа (на пример, BMP, GIF, JPG, или PNG) или метадатотека (на пример,WMF)

  1. Изберете Алатки - Пресметај

  2. Кликни на пипетата и намести ја позицијата на покажувачот над бојата што сакате да ја смените во сликата. Штом ќе кликнете на саканата боја, истата се појавува во полето со боја до иконата од пипетата.

  3. Кликни на бојата во сликата. Бојата ќе се појави во првото поле соИзворна боја и прво исполни го полето за селектирање.

  4. Во Смени боја изберете ја новата боја.

    Note Icon

    Ова ќе ги смени сите појавувања во сликата , Изворна боја


  1. Ако сакате да замените друга боја додека дијалог е отворен, избери го означеното поле изворна слика во следниот ред повтори ги стапките од 3 е 5

  2. КликниЗамени

Tip Icon

Ако сакаш да го зголемиш или собериш избраната област од сликата, зголеми или намали толеранција на Пипета алатка и повтори го избирањето.


Please support us!