Duplicating Предмети

Може да направите дупликати или повеќе копии од од еден исти предмет. Копиите може да бидат идентични или да се менуваат во големината, бојата, насоката и локацијата.

Дадениов пример создава купче од железни парички со тоа што ќе правиме копии од еден исти предмет (елипсе).

  1. Use the Елипсае алатката за цртање цврста жолта елипса.

  2. Кликнете на елипсата и изберете Уреди-Умножи.

  3. Внеси 12 какоброј на копии.

  4. Внеси негативна вредност за Ширина иВисинатака што паричките се зголемуваат пропорционлано како што се зголемува купчето.

  5. За да дефинирате преод на боите за паричките, почнувајки од избирање на бојаПочнии Завршисо полиња. Почни со бојата, станува збор за предмет што го умножуваш.

  6. Кликни во редза да создаваш дупликати.

Please support us!