Преод на бледнеење помеѓу два предмета

Преодното бледнеење создава форми и ги распределува во униформално зголемување помеѓу два предмети.

Note Icon

Преодното бледнеење е само возможно за LibreOfficeDraw. Вие можете, исто така, да правите копирај и вметни на предметите креирани од преодното бледнеење во LibreOffice.


За преодно бледнеење на два предмети:

  1. Држете го притиснато Shift копчето и кликнете на секој предмет

  2. Choose Shape - Cross-fading.

  3. Внеси број за да го одредите бројот на предмети помеѓу почетокот и крајот на процесот на зголемувањето

  4. Кликни во ред

Група која содржи два оригинални предмети и зададен број чија вредност е јачината на преодното бледнеење што ја гледаме на тековниот предмет.

Илустрација за преодно опаѓање

Може да ги уредувате одделно предметтеи од групата со изибирање на неа и F3 на тастатурата. Стиснете Ctrl+F3 за да излезете од групното уредување.

Please support us!