промени големина на текст

Повторно ја променува големината на текстот во графиконот кога ќе ја промените големината на графиконот.

Икона

Промени големина на текст

Please support us!