Оска

Подмени за уредување на својствата на изгледот на оските.

Јазичињата во дијалозите зависат од избраниот тип на графикон.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Axis (Charts)


X оска

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Y оска

Отвара дијалог за Y оската за промена на својствата на Y оската.

Секундарна Х оска

Отвара дијалог каде што можете да ги уредувате својствата на секундарната Х оска. За да вметнете секундарна Х оска, изберете Вметни - Оски и изберете X оска.

Секундарна Y оска

Отвара дијалог каде што можете да ги уредувате својствата на секундарната Y оска. За да вметнете секундарна Y оска, изберете Вметни - Оски и изберете Y оска.

Z оска

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Сите оски

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!