Порамнување

Го променува порамнувањето на оските или ознаките на насловите.

Некои од опциите кои се излистани овде не се достапни за сите ознаки. На пример, има различни опции за ознаки на 2Д и 3Д објекти.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Axis (Charts)


Покажи ознаки

Одредува дали да ги прикаже или сокрие ознаките на оските.

Наслов на оските Вклучено/Исклучено е икона на лентата Форматирање го префрла означувањето на сите оски на вклучено или исклучено.

Икона

Прикажи/Сокриј Опис на оските

Ротирај текст

Ја одредува насоката на текстот во содржината на ќелијата. Кликнете едно од ABCD копчињата за да ја доделите саканата насока.

ABCD тркало

Со кликнување било каде на тркалото се одредува варијабилната ориентација на текстот. Буквите "ABCD" на копчето одговара на новото поставување.

ABCD копче

Доделува вертикална ориентација на текстот за содржината на ќелијата.

Note Icon

Ако одредите вертикална ознака на х-оската, текстот може да биде пресечен од линијата на х-оската.


Степени

Ви овозможува рачно да го внесете аголот на ориентацијата.

Течење на текстот

Го одредува течењето на текстот на податочната ознака.

Преклопи

Одредува дека текстот во ќелиите може да ги прекрие другите ќелии. Ова може биде посебно корисно ако имате недостаток од простор. Оваа опција не е достапна со различни насоки на насловот.

Прелом

Дозволува прелом на текст.

Следниве опции не се достапни за сите видови на графикони:

Редослед

Опциите од ова јазиче се достапни само за 2Д графикони, под Форматирај - Оски - Y Оска или X Оска. Во оваа област, можете да го одредите порамнувањето на ознаките на броевите на Х или Y оската.

Плочка

Ги подредува броевите на оската еден до друг.

Распореди непарни

Ги распоредува броевите на оската, парните броеви пониско од непарните.

Распореди парни

Ги распоредува броевите на оската, непарните броеви пониско од парните.

Автоматски

Автоматски ги распоредува броевите на оската.

Note Icon

Можат да се појават проблеми во прикажувањето на ознаките ако вашиот графикон е премал. Можете да го избегнете ова било со зголемување на погледот или со намалување на големината на фонтот.


Text Direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Please support us!