За да дојдете до оваа функција...

Изберете Приказ - Податочна табела на графиконот (Графикони)

На лентата за форматирање, кликнете

Икона

Податоци на графиконот

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

Изберете го јазичетоФорматирај - Легенда - Позиција (Графикони)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Изберете Форматирај - Својства на објектот - Податочна точка/Податочни серии - Ознаки на податоците јазиче (за податочна серија и податочна точка) (Графикони)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

На лентата за форматирање, кликнете

Икона

Horizontal Grids

Икона

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Изберете го дијалоготФорматирај - Својства на објектот - Податочни точки (Графикони)

Изберете го дијалоготФорматирај - Својства на објектот - Податочни серии (Графикони)

Изберете го јазичетоФорматирај - Својства на објектот - Податочни серии - Опции (Графикони)

Choose Format - Title (Charts)

Изберет го дијалогот Форматирај - Својства на објектот - Наслов (Графикони)

Изберете го дијалогот Форматирај - Својства на објектот - Наслов (Графикони)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Изберете го јазичетоФорматирај - Оски - Y оска - Промени големина (Графикони)

Изберете го јазичетоФорматирај - Оски - Y оска - Промени големина (Графикони)

Изберете го јазичетоФорматирај - Оски - Y оска - Промени големина (Графикони)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Изберете го дијалогот Форматирај - Ѕид на графиконот - Графикон (Графикони)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

На лентата за форматирање, кликнете

Икона

Уреди тип на графикон

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

Икона

Horizontal Grids

Икона

Прикажи/Сокриј Опис на оските

Икона

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!