Алатник за формули

Користете ја оваа лента за да внесувате формули.

Поле за име

Displays the reference for the current cell, the range of the selected cells, or the name of the area. You can also select a range of cells, and then type a name for that range into the Name Box.

Combo box sheet area

име на кутија

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon Function Wizard

Волшебник за формули

Select Function

Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.

Icon Select Function

Select Function

Функција

Додава формула на ќелијата. Кликнете на ова икона и потоа внесете ја формулата во линијата за внесување.

Icon

Функција

Откажи

Ја брише содржината од линија за внесување, или ги откажува промените што сте ги направиле на постоечката формула.

Икона

Откажи

Accept

Accepts the contents of the Input line, and then inserts the contents into the current cell.

Икона

Прифати

линија за внесување

Внесете ја формулата што сакате да и ја доделите на актуелната ќелија. Исто така можете да кликнете на Волшебник за функции икона за да внесете зададена функција во формулата.

Please support us!