Алатници

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Стандарден алатник

Стандардниот алатник е достапен во секоја апликација од LibreOffice.

Алатник за форматирање

Алатникот за форматирање содржи основни наредби за применување рачно форматирање.

Алатник со алатки

Користете го алатникот со алатки за пристап кон често користените наредби.

Алатник за формули

Користете ја оваа лента за да внесувате формули.

Алатник за цртање

Алатникот за цртање содржи често користени алатки за уредување. Кликнете на стрелката до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Алатник со алатки

Алатникот за слики се прикажува кога ќе вметнете или изберете слика во листот.

Алатник за својства на нацртаниот објект

Алатникот за својства на нацртаниот објект содржи наредби за форматирање и порамнување на објекти што сте ги избрале во листот.

Алатник за форматирање на текст

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Статусна линија

Статусната линија прикажува информација за тековниот лист.

Insert

Click the arrow next to the icon to open the Insert toolbar, where you can add graphics and special characters to the current sheet.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!