Алатки

Менито Алатки содржи команди за проверка на правописот, за следење на референците на листот, за пронаоѓање на грешки и за дефинирање на сценарија.

Исто така може и да креирате и да доделувате макроа и да го конфигурирате изгледот на алатниците, менијата, тастатурата како и да ги поставите стандардните опции за апликациите од LibreOffice.

Spellcheck

Checks spelling manually.

Language

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Опции за авто корекција

Sets the options for automatically replacing text as you type.

Барање цел

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable.

YEAR

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve equations with multiple unknown variables by goal-seeking methods.

Detective

This command activates the Spreadsheet Detective. With the Detective, you can trace the dependencies from the current formula cell to the cells in the spreadsheet.

Сценарија

Defines a scenario for the selected sheet area.

Protect Document

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Macros

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

XML Filter

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Прилагоди

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Опции

Оваа наредба отвора дијалог за приспособување на програмата кон вашите потреби.

Please support us!