Менија

Следните наредби од менито се достапни за табеларни пресметки.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Уредување

Ова мени содржи команди за уредување на содржината на тековниот документ.

View

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Вметнување

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Форматирај

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Styles

Стартувај

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Податоци

Користете ги командите од менито Податоци за да уредувате податоци во тековниот лист. Можете да одредите опсези, да сортирате и филтрирате податоци, да пресметувате резултати и да го отворите пилотот за податоци.

Tools

Прозорец

Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците на документот.

Help

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.

Please support us!