Deactivating Automatic Changes

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with +Z.

Следното ви покажува како да ги деактивирате и повторно да ги активирате автоматските промени во LibreOffice Calc:

Автоматско довршување на текстот или бројот

Кога внесувате во ќелијата, LibreOffice Calc автоматски предлага соодветен внес најден во истата колона. Оваа функција е позната како AutoInput.

To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of Tools - AutoInput.

Автоматска конверзија на форматот на датумот

LibreOffice Calc автоматски ги конвертира одредени елементи во датумите. На пример, елементот 1.1 може да биде прикажан како 1-ви јануари од тековната годиназемајќи ги предвид локалните поставувања на вашиот оперативен систем и потоа да биде прикажан земајќи го предвид форматот на датумот применет во ќелијата.

За да се осигурите дека елементот е прикажан како тескт, додај апостроф на почетокот на елементот. Апострофот не е прикажан во ќелијата.

Ознаките за наводници се заменети со сопствени наводници.

Избери Алатки - Автоматска корекција. Оди до Сопствени наводници таб и отстрани ознака Замени.

Содржината на ќелијата секогаш почнува со голема буква

Избери Алатки - Автоматска корекција. Оди до Опции таб. Отстрани ознака Направи ја првата буква голема во секоја реченица .

Замени го зборот со друг збор

Избери Алатки - Автоматска корекција. Оди до Замени таб. Избери го парот на зборовите и кликниИзбриши.

Please support us!