линија за внесување

Внесете ја формулата што сакате да и ја доделите на актуелната ќелија. Исто така можете да кликнете на Волшебник за функции икона за да внесете зададена функција во формулата.

Entering Formulas in the Formula Bar

Please support us!