Формат на број: Стандард

Го доделува зададениот формат на броевите на селектираните ќелии.

Icon Standard Format

Формат на броеви: стандарден

Please support us!