Формат на бројот: Процент

Го доделува форматот за процент на селектираните ќелии.

Icon

Формат на броеви: процент

Можете да внесете знак за процент (%) по бројот во ќелијата:

1% соодветно на 0.01

1 + 16% соодветно на 116% или 1.16

1%% соодветно на 0.0001

Please support us!