Формат на број: Валута

Го доделува стандардниот формат на валутата на селектираните ќелии.

Currency Number Format Icon

Формат на броеви: валута

Please support us!