Printing in Reverse Order

  1. Izvēlieties Datne - Drukāt.

  2. Klikšķiniet Vispārējs cilni.

  3. Choose Print in reverse page order.

  4. Klikšķiniet Drukāt.

Please support us!