Footnotes/Endnotes

Norāda, kur tiek attēlotas vēres un beigu vēres, kā arī to numurēšanas formāti.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose Insert - Section - Footnotes/Endnotes tab.

Choose Format - Sections - Options button Footnotes/Endnotes tab.


Vēres

Apkopot teksta beigās

Adds footnotes at the end of the section. If the section spans more than one page, the footnotes are added to the bottom of the page on which the footnote anchors appear.

Numurēt no sākuma

Sāk vēru numurēšanu no jauna no numura, kuru jūs norādāt.

Sākt no

Ievadiet numuru, kuru jūs vēlaties piešķirt vērei.

Pielāgots formāts

Specifies a custom numbering format for footnotes. This check box is only available if the Restart numbering check box is selected.

Pirms

Ievadiet tekstu, kuru jūs vēlaties attēlot vēres numura priekšā.

Spin button own format

Select the numbering scheme for the footnotes.

Pēc

Ievadiet tekstu, kuru jūs vēlaties attēlot pēc vēres numura.

Beigu vēres

Apkopot sadaļas beigās

Pievieno beigu vēres sadaļas beigās.

Numurēt no sākuma

Sāk beigu vēru numurēšanu no jauna no numura, kuru jūs norādāt.

Sākt no

Ievadiet numuru, kuru jūs vēlaties piešķirt beigu vērei.

Pielāgots formāts

Specifies a custom numbering format for endnotes. This check box is only available if you the Restart numbering check box is selected.

Pirms

Ievadiet tekstu, kuru jūs vēlaties attēlot beigu vēres numura priekšā.

Spin button own format

Select the numbering scheme for the endnotes.

Pēc

Ievadiet tekstu, kuru jūs vēlaties attēlot pēc beigu vēres numura.

Please support us!