Atkāpes

Indents the section with a left and right margin.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties cilni Ievietot - Sadaļa - Atkāpes vai izvēlieties Formatēt - Sadaļas


Before section

Specifies the indents before the section, at the left margin.

After section

Specifies the indents after the section, at the right margin.

Insert Section

Lauka komandas

Please support us!