Rīki izvēlne

Izvēlieties Rīki - Valoda - Zilbjdale

From the menu bar:

Choose Tools - Translate.

From the menu bar:

Choose Tools - Accessibility Check.

Select File - Export as PDF - General - Universal Accessibility (PDF/UA) and click OK.

From the keyboard:

+ 8

From the sidebar:

Open the Accessibility Check panel.

From the menu bar:

Izvēlieties Rīki - Vārdu skaits

From the tabbed interface:

Choose Review - Word Count.

On the Review menu of the Review tab, choose Word Count.

From toolbars:

Icon Word Count

Word Count

From the status bar:

Click on the Word and Character Count area.

From the menu bar:

Choose Tools - Heading Numbering

From toolbars:

Icon Heading Numbering

Heading Numbering

Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Izvēlieties Rīki - Vēres un beigu vēres

Izvēlieties cilni Rīki - Vēres un beigu vēres - Vēres

Izvēlieties cilni Rīki - Vēres un beigu vēres - Beigu vēres

Izvēlieties Tabula - Pārveidot - Tekstu par tabulu

Select paragraphs or table rows and choose Tools - Sort

Izvēlieties Rīki - Aprēķināt

+ plus sign

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt

Choose Tools - Update - Page Formatting

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Pašreizējais rādītājs

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Atjaunināt visu

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Lauki

F9 taustiņš

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Saites

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Izvēlieties Rīki - Vēstuļu sapludināšanas vednis

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

Vēstuļu sapludināšana

Please support us!