Rīki izvēlne

Izvēlieties Rīki - Valoda - Zilbjdale

Izvēlieties Rīki - Vārdu skaits

Choose Tools - Chapter Numbering

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Izvēlieties Rīki - Vēres un beigu vēres

Izvēlieties cilni Rīki - Vēres un beigu vēres - Vēres

Izvēlieties cilni Rīki - Vēres un beigu vēres - Beigu vēres

Izvēlieties Tabula - Pārveidot - Tekstu par tabulu

Izvēlieties Rīki - Kārtot

Izvēlieties Rīki - Aprēķināt

+ plus sign

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt

Choose Tools - Update - Page Formatting

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Pašreizējais rādītājs

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Atjaunināt visu

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Lauki

F9 taustiņš

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Saites

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Izvēlieties Rīki - Vēstuļu sapludināšanas vednis

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Ikona

Vēstuļu sapludināšana

Please support us!