Ievietot izvēlne

Izvēlieties Ievietot - Pašrocīgā atdalīšana

Izvēlieties Ievietot - Lauks

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Lauki (ievietotie lauki)

Izvēlieties Ievietot - Lauki - Datums

Izvēlieties Ievietot - Lauki - Laiks

Izvēlieties Ievietot - Lauki - Lappuses numurs

Izvēlieties Ievietot - Lauks - Lappušu skaits

Izvēlieties Ievietot - Lauki - Temats

Izvēlieties Ievietot - Lauki - Virsraksts

Izvēlieties Ievietot - Lauki - Autors

Izvēlieties Ievietot - Lauks - Vairāk lauku

+F2

Uz rīkjoslas "Ievietot", klikšķiniet

Ikona

Ievietot laukus

Izvēlieties cilni Ievietot - Lauks - Vairāk lauku - Dokuments

Izvēlieties cilni Ievietot - Lauks - Vairāk lauku - Mijnorādes

Izvēlieties Ievietot - Mijnorāde

Izvēlieties cilni Ievietot - Lauks - Vairāk lauku - Funkcijas

Izvēlieties cilni Ievietot - Lauks - Vairāk lauku - Dokumenta informācija

Izvēlieties cilni Ievietot - Lauks - Vairāk lauku - Mainīgie

Izvēlieties cilni Ievietot - Lauks - Vairāk lauku - Datubāze

Izvēlieties Ievietot - Sadaļa

Atveriet Ievietot rīkjoslu, klikšķiniet

Ikona

Sekcija

Izvēlieties cilni Ievietot - Sadaļa - Sadaļa vai izvēlieties Formatēt - Sadaļas

Izvēlieties cilni Ievietot - Sadaļa - Atkāpes vai izvēlieties Formatēt - Sadaļas

Izvēlieties Ievietot - Vēre un beigu vēre - Vēre vai beigu vēre

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Vēre/Beigu vēre(ievietotā Vēre/Beigu vēre)

Atveriet Ievietot rīkjoslu, klikšķiniet

Ikona

Ievietot vēri tieši

Ikona

Ievietot beigu vēri tieši

Izvēlieties Ievietot - Paraksts

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Paraksts

Choose Insert - Caption - Options

Open context menu - choose Caption - Options

Izvēlieties Ievietot - Grāmatzīme

Atveriet Ievietot rīkjoslu, klikšķiniet

Icon

Grāmatzīme

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Choose Insert - Table of Contents and Index

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Atveriet Ievietot rīkjoslu, klikšķiniet

Ikona

Ieraksts

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Izvēlieties Ievietot - Satura rādītājs un indekss - Bibliogrāfijas ieraksts

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (depending on type selected)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Bibliography Entry and click Edit

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Izvēlieties Ievietot - Aploksne

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Izvēlieties Ievietot - Ietvars

Choose Format - Frame and Object - Properties

Atveriet Ievietot rīkjoslu, klikšķiniet

Ikona

Ievietot ietvaru manuāli

Choose Table - Insert Table

+F12

Atveriet Ievietot rīkjoslu, klikšķiniet

Ikona

Tabula

Choose Insert - Horizontal Rule

Izvēlieties Ievietot - Datne

Atveriet Ievietot rīkjoslu, klikšķiniet

Ikona

Datne

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Choose Insert - Signature Line...

Please support us!