Ievietot izv─ôlne

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Uz r─źkjoslas "Ievietot", klik┼í─Ěiniet

Ikona

Ievietot laukus

Izv─ôlieties cilni Ievietot - Lauks - Vair─ük lauku - Dokuments

Izv─ôlieties cilni Ievietot - Lauks - Vair─ük lauku - Mijnor─üdes

Izv─ôlieties Ievietot - Mijnor─üde

Izv─ôlieties cilni Ievietot - Lauks - Vair─ük lauku - Funkcijas

Izv─ôlieties cilni Ievietot - Lauks - Vair─ük lauku - Dokumenta inform─ücija

Izv─ôlieties cilni Ievietot - Lauks - Vair─ük lauku - Main─źgie

Izv─ôlieties cilni Ievietot - Lauks - Vair─ük lauku - Datub─üze

Izv─ôlieties Ievietot - Sada─╝a

Atveriet Ievietot r─źkjoslu, klik┼í─Ěiniet

Icon Section

Sekcija

Izv─ôlieties cilni Ievietot - Sada─╝a - Sada─╝a vai izv─ôlieties Format─ôt - Sada─╝as

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Izv─ôlieties Ievietot - V─ôre un beigu v─ôre - V─ôre vai beigu v─ôre

Atveriet konteksta izv─ôlni - izv─ôlieties V─ôre/Beigu v─ôre(ievietot─ü V─ôre/Beigu v─ôre)

Atveriet Ievietot r─źkjoslu, klik┼í─Ěiniet

Ikona

Ievietot vēri tieši

Ikona

Ievietot beigu vēri tieši

Izv─ôlieties Ievietot - Paraksts

Atveriet konteksta izv─ôlni - izv─ôlieties Paraksts

Choose Insert - Caption - Options

Open context menu - choose Caption - Options

Izv─ôlieties Ievietot - Gr─ümatz─źme

Atveriet Ievietot r─źkjoslu, klik┼í─Ěiniet

Icon

Gr─ümatz─źme

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Choose Insert - Table of Contents and Index

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Atveriet Ievietot r─źkjoslu, klik┼í─Ěiniet

Ikona

Ieraksts

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Izv─ôlieties Ievietot - Satura r─üd─źt─üjs un indekss - Bibliogr─üfijas ieraksts

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (depending on type selected)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Bibliography Entry and click Edit

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Izv─ôlieties Ievietot - Aploksne

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Izv─ôlieties Ievietot - Ietvars

Choose Format - Frame and Object - Properties

Atveriet Ievietot r─źkjoslu, klik┼í─Ěiniet

Icon Insert Frame

Ievietot ietvaru manu─üli

Choose Table - Insert Table

+F12

Atveriet Ievietot r─źkjoslu, klik┼í─Ěiniet

Ikona

Tabula

Choose Insert - Horizontal Rule

Choose Insert - Text from File

Atveriet Ievietot r─źkjoslu, klik┼í─Ěiniet

Ikona

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!