Rediģēt izvēlne

Izvēlieties Rīki - Automātiskais teksts

+F3

Uz rīkjoslas "Ievietot", klikšķiniet

Ikona

Automātiskais teksts :

Izvēlieties Rediģēt - Apmainīt datubāzi

Izvēlieties Rediģēt - Lauki

Izvēlieties Rediģēt - Vēres

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Rādītāja ieraksts

Izvēlieties Formatēt - Sadaļas

Izvēlieties Rīki - Automātiskais teksts - Automātiskais teksts - Pārdēvēt

Izvēlieties Rediģēt - Bibliogrāfijas ieraksts

Izvēlieties Rīki - Kārtot

Izvēlieties Rediģēt - Tiešā kursora režīms

Please support us!