Savienojuma punktu josla

Insert or modify the properties of a gluepoint. A gluepoint is a point where you can attach a connector line. By default, LibreOffice automatically places a gluepoint at the center of each side of the bounding rectangle for every object you create.

Lai piekļūtu šai komandai...

Klikšķiniet ikonu Savienojuma punkti uz Zīmējumu joslas


Blokshēmas izveidošana

Ievietot savienojuma punktu

Inserts a gluepoint where you click in an object.

Ikona

Ievietot punktu

Izejas virziens pa kreisi

Connector attaches to the left edge of the selected gluepoint.

Ikona

Izejas virziens pa kreisi

Izejas virziens augšā

Connector attaches to the top edge of the selected gluepoint.

Ikona

Izejas virziens augšā

Izejas virziens pa labi

Connector attaches to the right edge of the selected gluepoint.

Ikona

Izejas virziens pa labi

Izejas virziens apakšā

Connector attaches to the bottom edge of the selected gluepoint.

Ikona

Izejas virziens apakšā

Savienojuma punkts relatīvi

Maintains the relative position of a selected gluepoint when you resize an object.

Ikona

Savienojuma punkts relatīvi

Savienojuma punkts horizontāli pa kreisi

Kad objektam tiek mainīts izmērs, pašreizējais savienojuma punkts paliek fiksēts pie objekta kreisās malas.

Ikona

Savienojuma punkts horizontāli pa kreisi

Savienojuma punkts horizontāli vidū

Kad objektam tiek mainīts izmērs, pašreizējais savienojuma punkts paliek fiksēts pie objekta centra.

Ikona

Savienojuma punkts horizontāli vidū

Savienojuma punkts horizontāli pa labi

Kad objektam tiek mainīts izmērs, pašreizējais savienojuma punkts paliek fiksēts pie objekta labās malas.

Ikona

Savienojuma punkts horizontāli pa labi

Savienojuma punkts vertikāli augšā

Kad objektam tiek mainīts izmērs, pašreizējais savienojuma punkts paliek fiksēts pie objekta augšējās malas.

Ikona

Savienojuma punkts vertikāli augšā

Savienojuma punkts vertikāli vidū

Kad objektam tiek mainīts izmērs, pašreizējais savienojuma punkts paliek fiksēts pie objekta vertikālā centra.

Ikona

Savienojuma punkts vertikāli vidū

Savienojuma punkts vertikāli apakšā

Kad objektam tiek mainīts izmērs, pašreizējais savienojuma punkts paliek fiksēts pie objekta apakšējās malas.

Ikona

Savienojuma punkts vertikāli apakšā

Please support us!