Dzēst slaidu

Dzēš pašreizējo slaidu vai lappusi.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Rediģēt - Dzēst slaidu


In the context menu of a slide or page you find the following command, among others:

Renames the selected .

Please support us!