Līniju beigu definēšana

Jūs varat definēt jebkura objekta iekļaušanu pieejamo līniju beigu sarakstā.

  1. Lietojiet zīmēšanas funkcijas, lai izveidotu objektu, kurš tiks lietots kā līnijas beigas.

  2. Select the object and choose Format - Line.

  3. In the dialog, click the Arrow Styles.

  4. Klikšķiniet Pievienot un piešķiriet nosaukumu jaunajam bultas stilam.

  5. Klikšķiniet Labi, lai aizvērtu dialogu.

Please support us!