Paplašinātās īpašības

Norāda dažas opcijas priekš datubāzes.

Lai piekļūtu šai komandai...

In a database window, choose Edit - Database - Properties, click Advanced Properties tab


Sekojošo vadīklu pieejamība atkarīga no datubāzes tipa:

Ceļš uz dBASE datnēm

Ievadiet ceļu uz datņu katalogu, kurš satur dBASE datnes.

Brīdinājuma ikona

Ensure that the *.dbf file name extension of the dBASE files is lowercase.


Pārlūkot

Atver dialogu, kurā jūs varat atlasīt datni vai datņu katalogu.

Testēt savienojumu

Testē datubāzes savienojumu ar pašreizējiem iestatījumiem.

Ceļš uz teksta datnēm

Ievadiet ceļu uz teksta datņu mapi.

Ceļš uz izklājlapu dokumentu

Ievadiet ceļu uz izklājlapas dokumentu, kuru jūs vēlaties lietot kā datubāzi.

ODBC datu avota nosaukums šajā sistēmā

Ievadiet ODBC datu avota nosaukumu.

Lietotāja vārds

Enter the user name that is required to access the database.

Nepieciešama parole

If checked, the user will be asked to enter the password that is required to access the database.

Datubāzes nosaukums

Ievadiet datubāzes nosaukumu.

MySQL datubāzes nosaukums

Ievadiet nosaukumu MySQL datubāzei, kuru jūs vēlaties lietot kā datu avotu.

Oracle datubāzes nosaukums

Ievadiet nosaukumu Oracle datubāzei, kuru jūs vēlaties lietot kā datu avotu.

Microsoft Access datubāzes datne

Ievadiet nosaukumu Microsoft Access datubāzes datnei, kuru jūs vēlaties lietot kā datu avotu.

Resursdatora nosaukums

Ievadiet resursdatora nosaukumu LDAP datu avotam.

Datu avota URL

Ievadiet JDBC datu avota atrašanās vietu kā URL.

JDBC draivera klase

Ievadiet nosaukumu JDBC draivera klasei, kura pieslēdzās pie datu avota.

Testēt klasi

Tests the database connection through the JDBC driver class.

Izvēlēties datubāzi

Select a database from the list or click Create to create a new database.

Please support us!