Atskaites vednis - Izvēlēties izkārtojumu

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Lai piekļūtu šai komandai...

Klikšķiniet Lietot vedni, lai izveidotu atskaiti datubāzes datnes logā.


Datu izkārtojums

Defines a set of styles for the report. The styles assign fonts, indents, table background, and more.

Galveņu un kājeņu izkārtojums

Defines a page layout for the report. The page layouts are loaded from template files, which assign a header, footer, and page background.

Orientācija

Choose the page orientation for the report.

Ainava

Selects a landscape page orientation for the report.

Portrets

Selects a portrait page orientation for the report.

Vairāk par Atskaites vedni - Izveidot atskaiti

Please support us!