Formas vednis - Iestatīt datu ierakstu

Specifies the data handling mode for the new form.

Lai piekļūtu šai komandai...

Klikšķiniet Lietot vedni, lai izveidotu formu datubāzes datnes logā.


The form is to be used for entering new data only. Existing data will not be displayed

Creates a form that is only used for entering new data.

Forma attēlos visus datus

Creates a form that can be used to display existing data and to enter new data.

Neatļaut eksistējošo datu modificēšanu

Atlasiet, lai neatļautu datu rediģēšanu.

Neatļaut eksistējošu datu dzēšanu

Atlasiet, lai neatļautu datu dzēšanu.

Neatļaut jaunu datu pievienošanu

Atlasiet, lai neatļautu jaunu datu pievienošanu.

Formas vednis - Pielietot stilus

Please support us!