Formas vednis - Izvietot vadīklas

On this page of the Wizard, you can select the layout of the created form.

Lai piekļūtu šai komandai...

Klikšķiniet Lietot vedni, lai izveidotu formu datubāzes datnes logā.


EtiÄ·etes novietojums

Līdzināts pie kreisās

The labels are left-aligned.

Līdzināt pie labās

The labels are right-aligned.

Galvenās formas izkārtojums

Kolonās, etiķetes pa kreisi

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Kolonās, etiķetes augšā

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Kā datu lapa

Aligns the database fields in a tabular form.

Blokos, etiÄ·etes virs

Arranges the labels above the corresponding data.

Apakšformas izkārtojums

Kolonās, etiķetes pa kreisi

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Kolonās, etiķetes augšā

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Kā datu lapa

Aligns the database fields in a tabular form.

Blokos, etiÄ·etes virs

Arranges the labels above the corresponding data.

Formas vednis - Iestatīt datu ierakstu

Please support us!