Formas vednis - Iestatīt apakšformu

Specify if you want to use a subform and enter the subform's properties. A subform is a form that is inserted in another form.

Lai piekļūtu šai komandai...

Klikšķiniet Lietot vedni, lai izveidotu formu datubāzes datnes logā.


Pievienot apakšformu

Atlasiet, lai pievienotu apakšformu.

Apakšforma, kas bāzēta uz esošu relāciju

Klikšķiniet, lai pievienotu apakšformu, kas bāzēta uz esošu relāciju.

Kuru relāciju jūs vēlaties pievienot?

Atlasiet relāciju, uz kuras apakšforma ir bāzēta.

Apakšforma, kas bāzēta uz pašrocīgu lauku izvēli

Click to add a subform based on a manual selection of fields.

Formas vednis - Pievienot apakšformas laukus

Please support us!