Darba kārtības vednis - Nosaukums un atrašanās vieta

Choose the title and location for the agenda template.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


Template title

Norāda darba kārtības veidnes nosaukumu.

Ceļš

Specifies the complete path, including the file name of the agenda template.

Izveidot darba kārtību no šīs veidnes

Creates and saves the agenda template, then opens a new agenda document based on that template.

Veikt pašrocīgas izmaiņas šajā veidnē

Creates and saves the agenda template, then opens the template for further editing.

Ejiet uz darba kārtības vedni

Please support us!