Faksa vednis - Nosaukums un atrašanās vieta

Definē veidnes nosaukumu un atrašanās vietu.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose File - Wizards - Fax - Name and Location.


Veidnes nosaukums

Ievadiet faksa veidnes nosaukumu.

...

Click to enter or select the complete path, including the file name of the fax template.

Izveidot faksu no šīs veidnes

Creates and saves the fax template, then opens a new fax document based on that template.

Veikt pašrocīgas izmaiņas šī faksa veidnē

Creates and saves the fax template, then opens the template for further editing.

Iet uz faksa vedni

Please support us!