Tika aktivizēta automātiskā korekcija

Minus signs have been replaced

AutoCorrect has modified your text, and minus signs have been replaced with dashes.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!