Salīdzināšanas operatori

The following comparative operators can be set under Condition in the Standard Filter dialog.

Comparative operator

Efekts

Vienāds ar (=)

Parāda vērtības, kuras ir vienādas ar nosacījumu.

Mazāks kā (<)

Parāda vērtības, kuras ir mazākas kā nosacījums.

Lielāks kā (>)

Parāda vērtības, kuras ir lielākas kā nosacījums.

Mazāks kā vai vienāds ar (< =)

Parāda vērtības, kuras ir mazākas kā vai vienādas ar nosacījumu.

Lielāks kā vai vienāds ar (> =)

Parāda vērtības, kuras ir lielākas kā vai vienādas ar nosacījumu.

Nav vienāds (< >)

Parāda vērtības, kuras nav vienādas ar nosacījumu.

Lielākais

Shows the N (numeric value as parameter) largest values.

Mazākais

Shows the N (numeric value as parameter) smallest values.

Lielākais %

Shows the largest N% (numeric value as parameter) of the total values.

Mazākais %

Shows the smallest N% (numeric value as parameter) of the entire values.


Please support us!