Kolonnas formāts

Formatē atlasīto(-ās) kolonnu(-as).

Lai piekļūtu šai komandai...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


Formāts

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Līdzinājums

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

Please support us!