Bultas stili

Rediģēt vai izveidot bultas stilus.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.


Organizēt bultu stilus

Ļauj jums organizēt pašreizējo bultas stilu sarakstu.

Virsraksts

Displays the name of the selected arrow style.

Bultas stils

Choose a predefined arrow style symbol from the list box.

Pievienot

To define a custom arrow style, select a drawing object in the document, and then click here.

Modificēt

Changes the name of the selected arrow style.

Dzēst

Dzēš atlasīto elementu vai elementus pēc apstiprinājuma.

Ielādēt bultas stilus

Importē bultas stilu sarakstu.

Saglabāt bultu stilus

Saves the current list of arrow styles, so that you can load it later.

Priekšskatījuma lauks

Displays a preview of the current selection.

Please support us!