Vispārējs

Satur pamata informāciju par pašreizējo datni.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose File - Properties - General tab.


Datne

Attēlo datnes nosaukumu.

Type

Attēlo datnes tipu tekošajam dokumentam.

Location

Attēlo datņu kataloga, kurā datne tiek uzglabāta, ceļu un nosaukumu.

Size

Attēlo tekošā dokumenta izmēru baitos.

Created

Displays the date and time and author when the file was first saved.

Modified

Displays the date and time and author when the file was last saved in a LibreOffice file format.

Template

Displays the template that was used to create the file.

Digitally signed

Displays the date and the time when the file was last signed as well as the name of the author who signed the document.

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

Displays the date and time and user name when the file was last printed.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revision number

Displays the number of times that the file has been saved.

Pielietot lietotāja datus

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Reset Properties

Resets the editing time to zero, the creation date to the current date and time, and the version number to 1. The modification and printing dates are also deleted.

Save preview image with this document

Please support us!