Novietojums

Kontrolē asu novietojumu.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Asis - X ass - Novietojums cilni (Diagrammas)


Ass līnija

Atlasiet, kur krustot citu asi: sākumā, beigās, pie norādītās vērtības vai pie kategorijas.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Etiķetes

Novietot etiķetes

Atlasiet, kur novietot etiķetes: blakus asij, blakus asij (no citas puses), ārpus sākuma vai ārpus beigām.

Intervāla atzīmes

Lielā:

Specifies whether the marks are to be on the inner or outer side of the axis. It is possible to combine both: you will then see marks on both sides.

Iekšējs

Specifies that marks are placed on the inner side of the axis.

Ārējs

Specifies that marks are placed on the outer side of the axis.

Mazā:

This area is used to define the marking dashes between the axis marks. It is possible to activate both fields. This will result in a marking line running from the outside to the inside.

Iekšējs

Specifies that minor interval marks are placed on the inner side of the axis.

Ārējs

Specifies that minor interval marks are placed on the outer side of the axis.

Novietot atzīmes

Select where to place the marks: at labels, at axis, or at axis and labels.

Please support us!