Lai piekļūtu šai funkcijai...

Izvēlieties Skats - Diagrammas datu tabula (Diagrammas)

Uz joslas Formatēšana, klikšķiniet

Ikona

Grafika dati

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

Izvēlieties Formatēt - Leģenda - Novietojums cilni (Diagrammas)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Izvēlieties Formatēt - Formatēt izvēlēto - Datu punkts/Datu sērija - Datu etiķetes cilni (datu sērijai un datu punktam) (Diagrammas)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

Uz joslas Formatēšana, klikšķiniet

Ikona

Horizontal Grids

Ikona

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Izvēlieties Formatēt - Formatēt izvēlēto - Datu punkts dialogu (Diagrammas)

Izvēlieties Formatēt - Formatēt izvēlēto - Datu sērijas dialogu (Diagrammas)

Izvēlieties Formatēt - Formatēt izvēlēto - Datu sērijas - Opcijas cilni (Diagrammas)

Choose Format - Title (Charts)

Izvēlieties Formatēt - Formatēt izvēlēto - Virsraksts dialogu (Diagrammas)

Izvēlieties Formatēt - Formatēt izvēlēto - Virsraksts dialogu (Diagrammas)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Izvēlieties Formatēt - Asis - Y ass - Mērogs cilni (Diagrammas)

Izvēlieties Formatēt - Asis - X ass - Novietojums cilni (Diagrammas)

Izvēlieties Formatēt - Asis - Y ass - Novietojums cilni (Diagrammas)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Izvēlieties Formatēt - Diagrammas siena - Diagramma dialogs (Diagrammas)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

Uz joslas Formatēšana, klikšķiniet

Ikona

Rediģēt diagrammas tipu

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

Ikona

Horizontal Grids

Ikona

Parādīt/slēpt ass aprakstus

Ikona

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!