ConvertFromURL Function

Pārveido datnes URL uz sistēmas datnes nosaukumu.

Sintakse:


ConvertFromURL(filename)

Atgrieztā vērtība:

Virkne

Parametri:

Filename: A file name as a string.

Error codes:

5 Nederīgs procedūras izsaukums

Piemērs:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!