IsNumeric Function

Tests if an expression is a number. If the expression is a number, the function returns True, otherwise the function returns False.

Sintakse:


IsNumeric (Var)

Atgrieztā vērtība:

Boolean

Parametri:

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras izteiksmes, kuras jūs vēlaties salīdzināt.

Error codes:

5 Nederīgs procedūras izsaukums

Piemērs:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Please support us!