"+" Operator

Pievieno vai apvieno divas izteiksmes.

Sintakse:


Rezultats = Izteiksme1 + Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkura skaitliskā izteiksme, kura satur pievienoŔanas rezultātu.

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskas izteiksmes, kuras jūs vēlaties apvienot vai pievienot.

Piemērs:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Please support us!