"-" Operator

Atņem divas vērtības.

Sintakse:


Rezultats = Izteiksme1 - Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkura skaitliskā izteiksme, kura satur atņemšanas rezultātu.

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskās izteiksmes, kuras jūs vēlaties atņemt.

Piemērs:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Please support us!