Error Function

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

Sintakse:


Error
Error(expression)
Error err_code

Atgrieztā vērtība:

String or raised error context

Parametri:

If no argument is provided, the Error function returns the error message of the most recent error that occurred during program execution.

expression: Any numeric expression whose error code can be mapped to an existing error message. An empty string is returned if the error code does not exist.

err_code: Any value that corresponds to an existing error code.

Error codes:

1 Gadījās izņēmums

2 Sintakses kļūda

3 Return bez Gosub

4 Nepareizs ieraksts; mēģiniet vēlreiz

5 Nederīgs procedūras izsaukums

6 Pārpilde

7 Nepietiek atmiņas

8 Masīva izmēri jau doti

9 Indekss ārpus norādītā diapazona

10 Definīcijas dublējas

11 Dalīšana ar nulli

12 Mainīgais nav definēts

13 Datu tipu neatbilstība

14 Nederīgs parametrs

18 Lietotājs pārtraucis procesu

20 Resume ārpus kļūdas apstrādes

28 Nepietiek vietas atmiņas stekā

35 Apakšprocedūra vai funkcijas procedūra nav definēta

48 Kļūda, ielādējot DLL datni

49 Nepareiza DLL izsaukšanas metode

51 Iekšēja kļūda

52 Nederīgs datnes nosaukums vai datnes numurs

53 Datne nav atrasta

54 Nepareizs datnes režīms

55 Datne jau ir atvērta

57 Ierīces ievadizvades (I/O) kļūda

58 Datne jau eksistē

59 Nepareizs ieraksta garums

61 Disks ir pilns

62 Lasīšana pārsniedz EOF

63 Nepareizs ieraksta numurs

67 Pārāk daudz datņu

68 Ierīce nav pieejama

70 Pieeja liegta

71 Disks nav gatavs

73 Nav realizēts

74 Pārsaukšana uz dažādiem diskiem nav iespējama

75 Ceļa/datnes piekļuves kļūda

76 Ceļš nav atrasts

91 Objekta mainīgais nav iestatīts

93 Nederīgs virknes šablons

94 Nulles lietošana nav atļauta

250 DDE kļūda

280 Gaida atbildi DDE savienojumam

281 Neviens DDE kanāls nav pieejams

282 Neviena lietotne neatbildēja uz DDE savienojuma inicializēšanu

283 Pārāk daudz lietotņu atbildēja uz DDE savienojuma inicializēšanu

284 DDE kanāls noslēgts

285 Ārējā lietotne nevarēja izpildīt DDE darbību

286 Iestājās noildze, gaidot DDE atbildi

287 Lietotājs nospieda ESCAPE DDE darbības laikā

288 Ārējā lietotne ir aizņemta

289 DDE darbība bez datiem

290 Dati ir nepareizā formātā

291 Ārējā lietotne tika pārtraukta

292 DDE savienojums tika pārtraukts vai izmainīts

293 DDE metode izsaukta bez atvērtiem kanāliem

294 Nederīgs DDE saites formāts

295 DDE ziņojums tika pazaudēts

296 Saites ielīmēšana jau veikta

297 Saites režīmu nevar iestatīt nederīga saites temata dēļ

298 DDE ir vajadzīga DDEML.DLL datne

323 Nevar ielādēt moduli; nederīgs formāts

341 Nederīgs objekta indekss

366 Objekts nav pieejams

380 Nepareiza īpašības vērtība

382 Šī īpašība ir tikai lasāma

394 Šī īpašība ir tikai rakstāma

420 Nederīga objekta norāde

423 Īpašība vai metode nav atrasta

424 Nepieciešams objekts

425 Nederīgs objekta pielietojums

430 OLE automatizācija šim objektam nav atbalstīta

438 Šī īpašība vai metode šim objektam nav atbalstīta

440 OLE automatizācijas kļūda

445 Dotais objekts neatbalsta šo darbību

446 Dotais objekts neatbalsta nosauktos argumentus

447 Pašreizējie lokāles iestatījumi dotajam objektam nav atbalstīti

448 Nosauktais arguments nav atrasts

449 Arguments ir obligāts

450 Nederīgs argumentu skaits

451 Objekts nav saraksts

452 Nederīgs kārtas numurs

453 Norādītā DLL funkcija nav atrasta

460 Nederīgs starpliktuves formāts

951 Negaidīts simbols:

952 Gaidīts:

953 Tika gaidīts simbols

954 Tika gaidīts mainīgais

955 Tika gaidīta etiķete

956 Vērtība nav piemērojama

957 Mainīgais jau ir definēts

958 Apakšprocedūra vai funkcijas procedūra jau ir definēta

959 Etiķete jau ir definēta

960 Mainīgais nav atrasts

961 Masīvs vai procedūra nav atrasta

962 Procedūra nav atrasta

963 Etiķete ir nedefinēta

964 Nezināms datu tips

965 Tika gaidīts Exit

966 Priekšraksta bloks joprojām atvērts: pietrūkst

967 Iekavas nesakrīt

968 Simbols jau definēts citādāk

969 Parametri neatbilst procedūrai

970 Nederīga rakstzīme skaitlī

971 Masīvam dimensijas ir obligātas

972 Else/Endif bez If

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

975 Dimensiju specifikācijas nesakrīt

976 Nezināma opcija:

977 Konstante ir pārdefinēta

978 Programma pārāk liela

979 Virknes vai masīvi nav atļauti

1000 Objektam nav šādas īpašības

1001 Objektam nav šādas metodes

1002 Trūkst obligāta argumenta

1003 Nederīgs argumentu skaits

1004 Kļūda, izpildot metodi

1005 Neizdevās iestatīt īpašību

1006 Neizdevās noteikt īpašību

Please support us!