Sintakse

This section describes the basic syntax elements of LibreOffice Basic. For a detailed description please refer to the LibreOffice Basic Guide which is available separately.

Mainīgo lietošana

Sekojošais apraksta mainīgo pamata lietojumu iekš LibreOffice Basic.

Objektu kataloga lietošana

Objektu katalogs sniedz visu moduļu un dialogu, kuru jūs esat izveidojis iekš LibreOffice, pārskatu.

Procedūru un funkciju lietošana

Sekojošais apraksta procedūru un funkciju pamata lietojumu iekš LibreOffice Basic.

Bibliotēkas, moduļi un dialogi

Sekojošais apraksta bibliotēku, moduļu un dialogu pamata lietojumu iekš LibreOffice Basic.

Please support us!