Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → daugiau lūžių


Daugiau lūžių

Submeniu su papildomomis eilučių, stulpelių ir puslapių lūžiais

Įterpti eilutės lūžį rankiniu būdu

Eilutės lūžio įterpimo rankiniu būdu piktograma

Pabaigia esamą eilutę ir perkelia tekstą į dešiniąją žymeklio pusę, nekuriant naujos pastraipos.

The restart location specifies where the next line will start after a line break.

Įterpti stulpelio lūžį rankiniu būdu

Stulpelio lūžio įterpimo rankiniu būdu piktograma

Rankiniu būdu įterpia stulpelio lūžį (keletos stulpelių makete) ir perkelia tekstą į dešinę žymeklio pusę, į pradžią sekančio stulpelio. Rankinio būdo stuleplio lūžis yra parodomas nespausdinamu kraštu viršuje naujo stulpelio.

tip

Įterpti stulpelį galite paspausdami+Lyg2+Įvesti


Eilutė, skiltis, puslapis

Lūžio įterpimo rankiniu būdu piktograma

Rankiniu būdu įterpia eilutės lūžį, stulpelio lūžį arba puslapio lūžį esamoje žymeklio pozicijoje.

Paremkite mus!