Puslapinė antraštė ir poraštė

Šis submeniu apima komandas pridėti ir pašalinti puslapio antraštes ir poraštes.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Insert - Header and Footer.


Antraštė

Prideda arba pašalina antraštę iš puslapio stiliaus, kurį pažymėjote submeniu. Antraštė yra pridedama į visus puslapius, kurie naudoja tą patį puslapio stilių. Naujame dokumente, tik „Numatytasis“ puslapiaus stilius yra pateiktas. Kiti puslapio stiliai yra pridedami į sąrašą tuomet, kai pritaikote juos dokumente.

Poraštė

Prideda arba pašalina poraštę iš puslapio stiliaus, kurį pažymėjote submeniu. Poraštė yra pridedama į visus puslapius, kurie naudoja tą patį puslapio stilių. Naujame dokumente, tik „Numatytasis“ puslapiaus stilius yra pateiktas. Kiti puslapio stiliai yra pridedami į sąrašą tuomet, kai pritaikote juos dokumente.

Paremkite mus!