OLE objekto mygtukų juosta

OLE objekto juosta rodoma, kai pažymėtas objektas. Joje yra pagrindinės funkcijos objektams formatuoti ir jų padėčiai nustatyti.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Teksto laužymas išjungtas

Padeda objektą į atskirą eilutę dokumente. Tekstas dokumente atsiranda viršuje ir apačioje objekto, be ne jo šonuose. Šią parinktį galima įjungti ir Teksto laužymo kortelėje.

Piktogramos laužymas išjungtas

Teksto laužymas išjungtas

Visiškasis apgaubimas tekstu

Teksto laužymas visose keturiose objekto kadro kraštinėse. Tokia pati parinktis yra ir Teksto laužymo kortelėje.

Piktogramos laužymas įjungtas

Teksto laužymas įjungtas

Objektas virš teksto

Padeda objektą į teksto priekį. Šią parinktį galima nustatyti ir Teksto laužymo kortelėje.

Piktograma virš teksto

Piktograma virš teksto

Align Left

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Piktograma

Left

Center Horizontal

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Piktograma

Centered

Align Right

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Piktograma

Right

Align Top

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Piktograma

Top

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Piktograma

Centered

Align Bottom

Vertically aligns the bottom edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the bottom edge of the object is aligned to the lower page margin.

Piktograma

Apatinė

Borders

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Piktograma

Kraštinės

Line Style

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Piktograma

Line Style

Border Color

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Piktograma

Line Color (of the border)

Objekto savybės

Atveria dialogo langą, kur galite keisti pasirinkto objekto savybes, pavyzdžiui, jo dydį ir pavadinimą.

Piktograma

Objekto savybės

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Piktograma

Bring to Front

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Piktograma

Send to Back

Change Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Piktograma

Change Anchor

Paremkite mus!