Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros mygukų juosta rodoma, kai įjungiama dokumento spaudinio peržiūros veiksena.

Previous Page

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Previous Page

Next Page

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Next Page

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Dviejų puslapių peržiūra

Parodo du puslapius spausdinio peržiūros lange. Nelyginiai skaičiai visada atsiras dešinėje pusėje, o lyginiai kairėje.

Piktogramos dviejų puslapių peržiūra

Dviejų puslapių peržiūra

Apibrežia puslapių skaičių nurodytą ekrane. Paspauskite rodyklę šalia piktogramos ir atversite tinklelį puslapių skaičiui parinkti, kuris bus rodomas peržiūroje kaip eilutės ir stulpeliai.

Piktograma

Keleto puslapių peržiūra

Knygos peržiūra

Pažymėkite, kad rodytų pirmą puslapį dešinėje spaudinio peržiūros pusėje. Jei nėra pažymėta, pirmas puslapis būna rodomas kairėje peržiūros pusėje.

knygos peržiūra piktograma

Knygos peržiūra

Didinti

Padidina dokumento vaizdą stambiu planu.

Mažinti

Mažina dokumento vaizdą į smulkesnį.

Peržiūros mastelis

Nustato mastelį spausdinio peržiūrai.

Visas ekranas

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Piktograma

Visaas ekranas (Spaudinio peržiūroje)

Paremkite mus!