Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros mygukų juosta rodoma, kai įjungiama dokumento spaudinio peržiūros veiksena.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

Dviejų puslapių peržiūra

Parodo du puslapius spausdinio peržiūros lange. Nelyginiai skaičiai visada atsiras dešinėje pusėje, o lyginiai kairėje.

Piktogramos dviejų puslapių peržiūra

Dviejų puslapių peržiūra

Knygos peržiūra

Pažymėkite, kad rodytų pirmą puslapį dešinėje spaudinio peržiūros pusėje. Jei nėra pažymėta, pirmas puslapis būna rodomas kairėje peržiūros pusėje.

book preview icon

Knygos peržiūra

Multiple Pages Preview

Apibrežia puslapių skaičių nurodytą ekrane. Paspauskite rodyklę šalia piktogramos ir atversite tinklelį puslapių skaičiui parinkti, kuris bus rodomas peržiūroje kaip eilutės ir stulpeliai.

Icon Multiple Pages Preview

Keleto puslapių peržiūra

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Previous Page

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Previous Page

Jump to Specific Page

To go to a specific page in the Print Preview, type the page number in the entry box, then press Enter.

Next Page

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Next Page

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Mažinti

Mažina dokumento vaizdą į smulkesnį.

Zoom Out Icon

Mažinti

Peržiūros mastelis

Nustato mastelį spausdinio peržiūrai.

Didinti

Padidina dokumento vaizdą stambiu planu.

Icon Zoom In

Didinti

Visas ekranas

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Piktograma

Visaas ekranas (Spaudinio peržiūroje)

Print

Open the Print dialog.

Print Icon

Print

Close Preview

Exit from Print Preview.

Close Preview Icon

Close Preview

Paremkite mus!